Obdobie prísnych karanténnych opatrení nám zobralo veľa možností, ako naše vína predávať. My sme však nelenili a čas sme využili na zveľadenie okolia nášho vinohradu. Vykosil a vysekal som zarastený svah nad naším vinohradom a objavil som zopár zaujímavých vecí. V prvom rade sa objavila pôvodná vinohradnícka stienka. Z veľkej časti je zasypaná kopcom navezenej zeminy od predošlého správcu, zrejme od družstva. Objavilo sa ešte niekoľko ďalších navezených kôp, ale čo je zaujímavé, ukázalo sa, že celý breh je tvorený krásnymi veľkými kameňmi žuly a bridlice.

Spolu s kamarátmi a pomocou silného stroja sme odkryli zasypanú pôvodnú stienku a zrovnali celý terén nad naším vinohradom. Naskytol sa nám pohľad na krásny priestor. Ihneď vo mne skrsla myšlienka pokračovať ďalej v znovuobjavenej vinohradníckej stienke a dobudovať ju z kameňov, ktoré nám svah poskytol. Časom by sme z nej chceli vytiahnuť aj múriky a podľa vzoru starých vinohradníckych búd postaviť skromné, ale zato romantické sedenie ako útočisko pred dažďom, či horúcim letným slnkom. Plochu, ktorá vznikla, by sme nechali zarásť prírodnou lúkou, kde nájde svoj domov a potravu množstvo užitočného hmyzu.

Zopár fotiek z našich vinohradov nájdete aj tuMinimum 4 characters